Pressemeddelelse

ALDI engagerer sig i udvidelsen af bæredygtig produktion for tekstil og sko.

 

ALDI udbygger sit engagement yderligere i bæredygtighed også inden for tekstil- og skoproduktion. Sammen med Greenpeace, er der udarbejdet en række omfattende kriterier, der definerer høje miljøkrav for tekstil- og sko-produktion. Den ambitiøse handlingsplan, skal i etaper frem mod 2020, fastsætte en udfasning af bestemte produktionsbetingede kemikalier, der anvendes i tekstil og skoproduktionen i dag.

 

Med dette engagement anerkender ALDI endnu engang sin forpligtigelse som en ansvarlig virksomhed over for mennesker og miljø. I årevis har ALDI NORD aktivt støttet udviklingen af bæredygtige samt miljømæssige og sociale standarder i producent-landene. Hermed er det fortsat for ALDI, magtpåliggende at arbejde i løsninger, der er bæredygtige.

 

ALDI er bevidst om, at dette er en langvarig proces, det kræver forståelse for og accept af detox-kravene for alle involverede parter. ALDI NORD er derfor afhængige af deltagelse og støtte fra hele forsynings og værdikæden. Kriteriet for en succesfuld implementering kræver desuden åben og konstruktiv dialog med Greenpeace

 

13. April 2015

 

* Fodnoter og retslige henvisninger

*
På grund af større efterspørgsel end beregnet kan en artikel i enkelte tilfælde være udsolgt allerede på første salgsdag, Vi håber på din forståelse
***
Læg venligst mærke til, at denne vare ikke er tilgængelig i alle filialer. Skulle varen ikke mere være på lager i din filial, vil vi gerne forsøge at bestille den fra en anden filial.