Pressemeddelelse

Implementering af den internationale aftale om brandsikring og bygningssikkerhed i Bangladesh

 

Med aftalen om brandsikring og bygningssikkerhed har en lang række virksomheder forpligtet sig til en vedvarende forbedring af sikkerheden på fabrikkerne i Bangladesh. Idet ALDI SÜD og ALDI NORD også får fremstillet produkter i Bangladesh, har begge virksomhedsgrupper den 14. maj 2013 underskrevet den internationale aftale. Udover forskellige virksomheder er også NGO'er samt lokale og internationale forbund og fagforeninger en del af aftalen. ALDI virksomhedsgruppen har som medlem deltaget aktivt i udvalget omkring implementering af aftalen (Implementation Team) og medvirket til udarbejdelsen af resultaterne, som blev offentliggjort den 8. juli 2013.

 

I et konstruktivt samarbejde er der blevet udarbejdet en omfattende og bindende kontrakt, som har til formål hurtigst muligt at reducere mulige farer for arbejdstagere i Bangladesh og på sigt at reducere disse til et minimum. Over 70 deltagende parter har underskrevet aftalen og håber på omfattende støtte fra regeringen og erhvervslivet i Bangladesh for at kunne implementere aftalen uden indskrænkninger.

 

ALDI SÜD og ALDI NORD ser sig selv som internationalt aktive virksomheder, der sammen med deres leverandører skal tage et medansvar for arbejdsforholdene i forsyningskæden. Med denne aftale har begge virksomhedsgrupper yderligere udvidet deres ansvar.

 

Vi ved, at det er en langsigtet proces at implementere nye strukturer og sikre sociale standarder. Vi er imidlertid overbeviste om, at omstillingen og implementeringen af den handlingsplan, der blev præsenteret den 8. juli 2013, er et vigtigt og afgørende skridt med hensyn til sikkerheden for arbejdstagerne i hele industrien. Formålet er på kort tid at opnå faktiske og frem for alt vedvarende forbedringer for menneskerne i Bangladesh.

 

ALDI SÜD og ALDI NORD vil konsekvent fortsætte med at arbejde i denne retning.