Mærker og certifikater

Uafhængige mærkninger og certifikater bekræfter kontrolleret kvalitet

Kvalitet har mange dimensioner hos ALDI. Alle vores fødevarer og nonfood produkter undersøges af uafhængige testinstitutter regelmæssigt på kvalitetsaspekter såsom produktsikkerhed, ingredienser, smag, bearbejdning, håndtering og miljøvenlighed. Vi arbejder kun med leverandører, som er certificerede i overensstemmelse med anerkendte industristandarder. Et flertal af vores produkter bærer mærkninger fra uafhængige testinstitutter.

 

Vi har samlet alle vigtige oplysninger om kvalitetsmærker, etiketter, certifikater og uafhængige testinstitutter, som du kan finde i ALDI, nedenfor.

 • oeko_logo4.jpg Ø-mærket

  Ø-mærket

  Det røde Ø-mærke med teksten "Statskontrolleret økologisk" fortæller, at varen er økologisk og har gennemgået omfattende kontrol af danske myndigheder. Det er den gård eller virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt, der bliver kontrolleret, og det danske røde Ø-mærke findes derfor på økologiske produkter, der er helt eller delvist produceret i Danmark, eller som er pakket her i landet.

 • kachel_eu_bio.jpg EU-ØKO

  EU-ØKO

  EU-Økologi logoet må udelukkende anvendes på fødevarer, som lever op til EU- direktiverne om, at mindst 95 procent af produktet skal stamme fra økologiske kilder. Disse skal være fri for GMO, kunstige smagsstoffer eller farvestoffer, og må ikke behandles med syntetiske pesticider. En række detaljerede regler sikrer, at økologiske dyr har mulighed for naturlig adfærd, får frisk luft og daglig motion, og at der er normalt dagslys i staldene. De bliver udelukkende fodret med økologisk produceret foder og uden tilsætning af antibiotika eller vækstfremmere. De certificerede økologiske landbrug kontrolleres årligt af uafhængige eksperter, og det er i Danmark Plantedirektoratet under Fødevareministeriet, der fører tilsyn med ordningen. Mere information kan findes på EU-kommissionens hjemmeside.

 • noeglehullet_logo_neu2.jpg Nøglehullet

  Nøglehullet

  Nøglehullet er Miljø- og Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke. Fødevarer, madretter og opskrifter med Nøglehullet lever op til krav for indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre. Nøglehullet gør det derfor nemt at vælge sundere i hverdagen.

 • svanemaerket_logo3.jpg Svanemærket

  Svanemærket

  Svanemærket er Danmarks officielle miljømærke for produkter, som ikke er fødevarer. Svanemærket stiller skarpe miljøkrav, krav til kemikalier, samt til certificering og kontrol. Produkter med Svanemærket viser, at varen er blandt de mindst belastende for miljøet i sin varegruppe, og at den ikke indeholder giftige og uønskede stoffer. Herunder skal mange produkter leve op til miljømæssige krav igennem hele produktionskæden samtidig med, at der stilles krav til både kvalitet, funktion og emballage.

 • astma_allergic_dk_logo_neu2.jpg Astma Allergiforbundet

  Astma Allergiforbundet

  Astma Allergiforbundet er et dansk mærke, som arbejder for en bedre hverdag for mennesker berørt af astma, allergi, høfeber og eksem. Mærket viser at Astma-Allergiforbundet på baggrund af en grundig gennemgang af produktets ingrediensliste har vurderet, at produktet udgør en minimal risiko for udvikling af allergi.

 • eu_blomsten_logo_neu2.jpg EU blomsten

  EU blomsten

  "Blomsten" er den Europæiske miljømærkningsordning, som viser at produktet er miljøvenligt fremstillet. Formålet med mærkningen er at begrænse miljøbelastning under produktionen, at begrænse farlige indholdsstoffer og tungmetaller, og at fremme kvalitet. Kriterierne for Blomsten fastsættes af Europakommissionen, og certificeringen godkendes og udstedes af miljømærkning Danmark. Certificeringen evaluerer hele produktets livscyklus, og stiller krav til alt fra udvikling af råvarer til produktion og bortskaffelse af produktet.

 • fairtrade_logo_neu.jpg Fairtrade

  Fairtrade

  Produkter, der er mærket med Fairtrade mærket viser, at småbønder og plantagearbejdere som producerer råvarer til produktet, modtager en fair pris for deres varer. Målet er at tilskynde små landmænd og arbejdere i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika til at forbedre deres position på verdensmarkedet på lang sigt. Ved tildelingen af certificeringen skal de internationale standarder for fair og etisk handel overholdes, hvilket inkluderer både sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. For eksempel skal producenter betale en fair minimumspris samt en Fairtrade præmie. Der er forbud mod ulovligt børnearbejde, og miljøkriterier, som f.eks forbud mod pesticider eller genetisk modificerede frø, skal overholdes i produktionen. Fairtradepræmien sikrer at EU-projekter, såsom bygning af brønde, skoler og hospitaler i lokalområderne, og investeringer i lokal infrastruktur, kan gennemføres.

 • rainforest_logo.jpg Rainforest Alliance

  Rainforest Alliance

  Den internationale miljøorganisation Rainforest Alliance blev grundlagt i 1987 i kampen mod den gradvise ødelæggelse af regnskovene. Mærkningen med den grønne frø viser, at produkter dyrket i regnskoven, såsom kaffe, kakao, te, bananer eller citrusfrugter, kommer fra bæredygtigt forvaltede plantager. For at blive Rainforrest Alliance - certificeret skal landmænd og producentsammenslutninger opfylde strenge miljømæssige, sociale og økonomiske krav. Herunder for eksempel rimelige arbejdsvilkår for arbejdstagere, adgang til uddannelse, beskyttelse af naturressourcer og dyreliv, samt sporbarhed af råvarerne.

 • kachel_utz_generell_02.jpg UTZ

  UTZ

  Når du køber UTZ-certificeret kaffe, kakao eller te, hjælper du os med at bygge en bedre fremtid.

   

  UTZ står for bæredygtigt landbrug og bedre muligheder for landmænd, deres familier, og vores klode. UTZ giver landmænd mulighed for at lære bedre landbrugsmetoder, forbedre deres arbejdsforhold, og at passe bedre på miljøet.

   

  Igennem UTZ dyrker bønderne bedre afgrøder, hvilket giver dem mulighed for at få en højere indtjening og derfor skabe bedre muligheder, samtidig med at de tager hånd om miljøet og sikrer jordens naturressourcer. Både nu og i fremtiden.

 • kachel_bsci.jpg Business Social Compliance Initiative (BSCI)

  Business Social Compliance Initiative (BSCI)

  ALDI har siden begyndelsen af 2008 været medlem af BSCI. BSCI er et frivilligt europæisk tværfagligt initiativ for detail og import-virksomheder. ALDI og ALDI koncernens leverandører forpligter sig til at overholde bindende sociale og miljømæssige standarder, f.eks. angående tekstilproduktion i Asien. Producenter og fabrikanter, der ikke opfylder BSCI's Code of Conduct, vil blive udelukket fra BSCI, og derfor også som leverandør til ALDI.

 • oekotex_logo_dk_11_2016.jpg OEKO-TEX

  OEKO-TEX

  OEKO-TEX findes på tekstilprodukter, for eksempel tøj, og indikerer at produktet er godkendt i henhold til sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter. Produkter mærket med OEKO-TEX har gennemgået omfattende laboratorieforsøg og er blevet testet for skadelige stoffer som pesticider og tungmetaller. Først når alle produktets komponenter, herunder tilbehør som lynlåse og knapper overholder de krævede OEKO-TEX® kriterier, bliver produktet OEKO-TEX®-certificeret.

 • fsc_logo_neu_2.jpg Forest Stewardship Council (FSC)

  Forest Stewardship Council (FSC)

  FSC-mærket identificerer træ og træprodukter, som stammer fra ensartede globale miljømæssige og sociale standarder for ansvarlig skovdrift. Certificeringen omfatter 10 bæredygtighedskriterier, som skal opfyldes ved papir -og træproduktion: Træets produktionskæde skal være målbar og kunne spores, træet kommer ikke fra beskyttelsesværdige skove eller fredede områder, oprindelige folks rettigheder respekteres, og den økologiske balance i skoven skal sikres på længere sigt.

   

  FSC blev etableret i 1993 efter verdens topmødet i Rio de Janeiro som en uafhængig ikke-statslig organisation. I dag kan FSC-certifikater fås i mere end 80 lande, og FSC er repræsenteret i over 40 lande med egne organisationer. Certifikatet må kun anvendes af organisationer, der er akkrediteret af FSC International.

 • msc_logo2.jpg Marine Stewardship Council (MSC)

  Marine Stewardship Council (MSC)

  MSC blev grundlagt i 1997 for at modvirke den globale nedgang i fiskebestandene. Fisk og fiskeprodukter med det blå MSC-miljømærke indikerer, at fisken er fanget og forarbejdet i henhold til bæredygtige kriterier: fiskebestandene fastholdes på et sundt niveau, overfiskeri undgås, og truede arter får tid til at genoprette bestandene. Samtidig sikrer certificeringen at standarder for bæredygtighed gennemføres i overensstemmelse med juridiske og miljømæssige krav.

   

  Mere information om certificering af vores fisk og skaldyr kan findes her

 • asc_logo2.jpg Aquaculture Stewardship Council (ASC)

  Aquaculture Stewardship Council (ASC)

  ASC er en uafhængig, global non-profit organisation, som certificerer bæredygtige fisk og fiskeprodukter fra akvakultur. ASC blev grundlagt i 2010 som et samarbejde imellem WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative), med det formål at udvikle bæredygtige standarder for dambrug. I samarbejde med miljøforkæmpere, embedsmænd, fiskeopdrættere og andre interessenter, blev kriterier og standarder detaljeret udarbejdet over en årrække. Disse omfatter bl.a. overholdelse af strenge regler på området for miljømæssige og sociale standarder, som f.eks. fuld sporbarhed af foder, ansvar for medarbejdere og lokalbefolkning, velfungerende vand- og affaldshåndtering samt strenge krav til vandkvalitet.

 • kachel_dolphin_safe.jpg Dolphin Safe

  Dolphin Safe

  I 2001 lancerede det amerikanske Earth Island Institute (EII) Dolphin Safe certificeringen, som er den verdensomspændende certificering for bæredygtigt fanget tunfisk. Kun fiskeri, der ikke truer delfiner, og som følger det internationale monitoreringsprogram, bliver certificeret. Hele forsyningskæden, fra fiskefartøj til forarbejdning og salg af tun, gennemgår regelmæssigt en omfattende kontrol af EII. Det internationale overvågningsprogram omfatter også forbud mod at fange tun med drivgarn eller ved omringelse, og kræver sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af delfiner. Foreningen for redning af delfiner kontrollerer overholdelse af regler og offentliggør en gang om året en positiv liste over fabrikanter.

   

  Yderligere information om certificeringer af vores fisk og skaldyr kan findes her.

 • kachel_global_gap.jpg GLOBAL G.A.P.

  GLOBAL G.A.P.

  GLOBAL G.A.P. er en privat organisation, som har udviklet frivillige standarder for certificering af landbrugsprodukter verden over (herunder frugt og grøntsager, foder, husdyr, planter og frø, samt akvakultur). Det særlige fokus er inden for områderne fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, affald og miljøfaorvaltning, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, samt arbejdernes sociale vilkår. Produkter som er GLOBALG.A.P. certificeret kan påvise, at alle produktionstrin overvåges og kan spores.

 • anbefalet_af_db_logo.jpg Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

  Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

  Mærkningen Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse findes på animalske fødevarer såsom kød og æg, og logoet indikerer at produktet er produceret med en høj grad af dyrevelfærd. Kravene bliver fastsat af Dyrenes Beskyttelse ud fra de forskellige dyrearters individuelle behov, og stiller krav til forhold under opdræt, produktion og transport.

 • velfaerdsgris_moderlogo_afrundet_cmyk.jpg Bedre Dyrevelfærd

  Bedre Dyrevelfærd

  Det statslige dyrevelfærdsmærke "Bedre Dyrevelfærd" har til formål at skabe bedre dyrevelfærd for flere danske grise. Dyrevelfærdsmærket gør det muligt at se, hvilke produkter, der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd.

  Dyrevelfærdsmærket er baseret på 5 centrale grundkrav udvalgt af Fødevarestyrelsens eksperter i dyrevelfærd. Med disse grundkrav opfyldes forhold, der går væsentligt ud over de gældende krav i lovgivningen:


  - Søerne skal være fritgående

  - Grisene skal have krølle på halen. Halerne skal være hele - ingen halekupering og halebid

  - Mere halm som rode- og beskæftigelsesmateriale og til redebygning

  - Mere plads

  - Maksimal transporttid - 8 timer


  Dyrevelfærdsmærket findes i 3 niveauer med stigende krav til dyrevelfærden. Det gør det lettere for forbrugerne at vælge skinke, koteletter og hakket flæsk med lige netop det niveau af dyrevelfærd, der passer deres præferencer og pengepung. Dyrevelfærdsmærket lanceres i første omgang for kød fra gris, men vil senere blive udvidet til at omfatte andre slags kød.

 • kachel_ce.jpg CE-symbol

  CE-symbol

  Mærkning med CE-symbolet angiver, at produktet opfylder de lovmæssige sikkerhedskrav i EU. Et produkt må kun markedsføres og tages i brug i EU, hvis det opfylder EU-direktiverne. Det gælder især for elektroniske produkter og legetøj.

 • kachel_pefc.jpg PEFC

  Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

  PEFC (på dansk: "Programmet for godkendelse af skovcertificeringsordninger") er et globalt skovcertificeringsprogram. Træ- og papirprodukter, der er markeret med PEFC logoet, kommer fra miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt skovbrug. Standarderne omfatter bl.a. et forbud mod total fjernelse af skovareal og brug af pesticider, og inkluderer særligt hensyn til landskabet, beskyttede områder, samt truede dyre- og plantearter. Hele produktionskæden, fra certificerede træer til det endelige træ -eller papirprodukt kontrolleres og kan spores.

 • kachel_gots.jpg Global Organic Textile Standard (GOTS)

  Global Organic Textile Standard (GOTS)

  GOTS standarden blev udviklet af fire førende standardiseringsorganer: Det Internationale forbund for naturtekstilindustri (IVN), Soil Association (SA), Organic Trade Association (OTA) og Japan Organic Cotton Association (Joca). De to varianter af GOTS certificeringen giver garanti for, at mindst 70 procent af fibrene er fremstillet af økologisk bomuld. Den videre forarbejdning af produktet defineres også af GOTS, hvilket sikrer miljørigtig produktion, samt reducerer forurenende stoffer til et minimum. Derudover bliver overholdelsen af de sociale minimumsstandarder i produktionskæden også kontrolleret. Certificering i henhold til GOTS udføres af akkrediterede uafhængige testinstitutter.

 • kachel_sustainable_cleaning.jpg Initiativ for Bæredygtig Rengøring

  Initiativ for Bæredygtig Rengøring

  Initiativet for Bæredygtig Rengøring er et europæisk frivilligt initiativ initieret af vaske- og rengøringsmiddelindustrien, hvilket har dannet ramme for 'forummet for bæredygtig rengøring', som har eksisteret siden 2005. Ved at deltage i forummet forpligter virksomhederne sig til, at tage bæredygtige aspekter i betragtning ved produktionen af vaske- og rengøringsmidler. Dette kan for eksempel være miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter såsom forbrugersikkerhed, miljøbeskyttelse og innovation. Information om sikker og miljømæssigt forsvarlig anvendelse af produkterne er specificeret på produkternes emballage, og ved eventuelle spørgsmål henvises til en forbrugertelefon.

 • kachel_blauer_engel.jpg Blauer Engel

  Blauer Engel

  Der Blaue Engel er et tysk miljømærke fra 1978, og er dermed det ældste miljømærke i Tyskland. Det tyske miljøministerium og det tyske institut for kvalitetssikring tildeler og evaluerer Blaue Engel certifikatet. Evalueringskriterier omfatter blandt andet genanvendelighed, lang levetid, samt sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter. Energibesparende elektronik bliver også tildelt Der Blaue Engel certificeringen.

 • kachel_vlabel_02_02.jpg V-Label (Vegetarisk)

  V-Label (Vegetarisk)

  V-Label blev skabt i 1985, og er i dag det mest brugte vegetariske og veganske symbol i verden.

   

  Det er ofte svært at gennemskue, hvorvidt et produkt er vegetarisk, dvs. ikke indeholder kød eller nogen former for bi-produkter fra kød (fx gelatine). Det vegetariske V-Label gør det derfor nemmere for dig som forbruger at gennemskue, hvilke produkter der er vegetariske.

 • kachel_vlabel_02_01.jpg V-Label (Vegansk)

  V-Label (Vegansk)

  V-Label blev skabt i 1985, og er i dag det mest brugte vegetariske og veganske symbol i verden.

   

  Det er ofte svært at gennemskue, hvorvidt et produkt er vegansk, dvs. at det ikke indeholder nogen form for animalske råstoffer (fx æg, mælk eller honning). Det veganske V-Label gør det derfor nemmere for dig som forbruger at gennemskue, hvilke produkter der er 100% veganske.

 • kachel_vegetar_2017.jpg Dansk Vegetarisk Forening (Vegetarisk)

  Dansk Vegetarisk Forening (Vegetarisk)

  Dansk Vegetarisk Forening blev grundlagt i 1896 med det formål, at vejlede og styrke det vegetariske samfund i Danmark. Foreningen har siden udviklet 'det grønne hjerte', som er deres eget vegetariske mærke, og bruges til at mærke vegetariske forarbejdede fødevarer. Mærket er en forsikring om, at produktet ikke indeholder nogen 'skjulte' kødprodukter eller biprodukter fra kød.

   

  For at gøre det nemmere for forbrugeren at gennemskue at et produkt er vegetarisk, fremgår dette af selve mærket.

 • kachel_vegansk_2017.jpg Dansk Vegetarisk Forening
  (Vegansk)

  Dansk Vegetarisk Forening (Vegansk)

  Dansk Vegetarisk Forening blev grundlagt i 1896 med det formål, at vejlede og styrke det vegetariske samfund i Danmark. Foreningen har siden udviklet 'det grønne hjerte', som er deres eget veganske mærke, og bruges til at mærke veganske forarbejdede fødevarer. Mærket er en forsikring om, at produktet ikke indeholder nogen 'skjulte' animalske råstoffer eller biprodukter.

   

  For at gøre det nemmere for forbrugeren at gennemskue at et produkt er vegansk, fremgår dette af selve mærket.

 • logo_bionic_01.jpg Bionic Finish Eco

  Bionic Finish Eco

  Bionic Finish Eco er en specielt udviklet vandafvisende teknologi inspireret af naturen selv, som er udviklet af Rudolf Group. Teknologien anerkender naturens funktionelle princip, og overfører dette til en teknisk løsning. Vandafvisende produkter mærket med Bionic Finish Eco viser derfor, at produktet er produceret uden brug af fluorerede stoffer. Det giver et effektivt, miljøvenligt og bæredygtigt produkt.

 • gcp_01_2017_02.jpg Global Coffee Platform (GCP)

  Global Coffee Platform (GCP)

  Global Coffee Platform (tidligere 4C Association) er et multi-stakeholder initiativ som bringer vigtige aktører i kaffesektoren sammen. Sammen arbejder kaffebønder, kooperativer, andelsselskaber, eksportører, råkaffehandlere og risterier, og grossister og forhandlere for forbedrede økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i produktionen og forarbejdningen af kaffe. Her er i særdeleshed kaffebønder, deres familier, og arbejdstagere i fokus. Målet for GCP er en forbedring af leveforholdende og fremtidsudsigterne for mennesker beskæftiget inden for kaffedyrkning, samt af økosystemerne.

   

  Dette kan for eksempel opnås gennem anvendelsen af GCPs Baseline Common Code, hvis kriterier og praktiske tilgang fremmer bæredygtighed i kaffeproduktion- og forarbejdning. Kodekset understøtter nationale bæredygtighedsstrategier, og kan anvendes af aktører i hele værdikæden.

   

  Baseline Common Code består af 27 principper og 10 uacceptable praksisser for en bæredygtig kaffedyrkning. Disse er blandt andet baseret på den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) kernearbejdsnormer, samt FNs menneskerettighedskonventioner. Uacceptable praksisser er:

   

  1. Værste former for børnearbejde.

  2. Tvangsarbejde og menneskehandel.

  3. Forbud mod foreningsfrihed og retten til at organisere sig.

  4. Ekspropriation.

  5. Undlade at yde passende boligforhold til arbejdere.

  6. Undlade at stille drikkevand til rådighed til arbejdere.

  7. Afrydning af regnskov, eller ødelæggelse af andre officielt beskyttelsesværdige naturressourcer.

  8. Anvendelse af forbudte pesticider.

  9. Anvendelse af genetisk modificerede organismer.

  10. Tvivlsom forretningspraksis, såsom korruption.

   

  Den såkaldte 4C-adfærdskodeks (4C Code of Conduct) er baseret på kriterierne i GCPs Baseline Common Code. Kaffeproducenter som overholder adfærdskodekset, kan lade sig kontrollere af uafhængige kontrolinstitutioner, og kan efterfølgende forhandle deres kaffe som 4C-kaffe. Uafhængige kontroller bliver udført af Coffee Assurance Services GmbH.

   

  Siden 2009 er ALDI Nord gruppen medlem af GCP (tidligere 4C Association) og køber råkaffe fra kaffebønder som producerer deres kaffe i overensstemmelse med 4C adfærdskodekset. Derigennem understøtter ALDI Nord i samarbejde med GCP en bæredygtig udvikling af kaffesektoren.

 • VLOG_Logo_non_GMO_EN_042017.png VLOG

  VLOG (Den tyske forening for genteknologi-fri levnedsmidler)

  Alle ALDI NORDs fødevarer produceres uden genmodificerede ingredienser. Non GMO mærket vejleder og giver sikkerhed for, at der ikke anvendes GMO-materiale under dyrkning eller i foder til produktion af landbrugsprodukter. I ALDI er der derfor et voksende antal varer, der bærer Non GMO mærket. Mærkets grønne rombe er et af Forbundsrepublikken Tyskland registreret varemærke, der forvaltes af Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG), som eksklusivt udsteder licenser. En uafhængig kontrol sikrer, at de strenge produktionskriterier bliver overholdt. Disse dokumenteres igennem en omfangsrig teststandard, der er tilgængelig på VLOGs hjemmeside.

 • gts_garanteret_traditionel_specialitet.jpg Garanteret Traditionel Specialitet (GTS)

  Garanteret Traditionel Specialitet

  Ordningen "garanteret traditionel specialitet", der forkortes "GTS", omfatter produkter af en traditionel karakter, enten i sammensætningen eller produktionsmidlerne, uden en specifik forbindelse til et bestemt geografisk område.

 • bgb---beskyttet-geografisk-betegnelse.jpg Beskyttet Geografisk Betegnelse (BGB)

  Beskyttet geografisk betegnelse

  Ordningen Beskyttet geografisk betegnelse, der forkortes "BGB", omfatter produkter, hvis kvalitet eller omdømme er knyttet til det sted eller område, hvor det er produceret, forarbejdet eller tilberedt, men de anvendte ingredienser behøver ikke nødvendigvis at komme fra det geografiske område.

 • bob_beskyttet_oprindelsesbetegnelse.jpg Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (BOB)

  Beskyttet oprindelsesbetegnelse

  Ordningen beskyttet oprindelsesbetegnelse, der forkortes "BOB", omfatter produkter, der produceres, forarbejdes og tilberedes i et bestemt geografisk område, ved hjælp af den anerkendte knowhow fra lokale producenter, samt ingredienser fra det pågældende område. Produkternes egenskaber er knyttet til deres geografiske oprindelse.