ALDI's app

Information om behandling af personoplysninger, ved benyttelse af ALDI's app.

Med ALDI's app kan du gøre brug af forskellige tjenester og tilbud. Du kan f.eks. se vores ugentlige tilbud eller lave en indkøbsliste i et mobilt og praktisk format. I den forbindelse er databeskyttelse meget vigtigt for os. Derfor giver vi dig nedenfor nærmere oplysninger om databeskyttelse.

Personoplysninger er oplysninger, som direkte eller indirekte kan benyttes til at identificere dig.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

ALDI Danmark er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte:

 • ALDI Danmark ApS
 • CVR-nr.: 89 79 72 17
 • Adresse: Herstedøstervej 27-29C, 2620 Albertslund
 • Telefon: +45 88 80 35 00
 • E-mail: persondata@aldi.dk

Hvad sker der, når du installerer ALDI's app?

ALDI’s app kan downloades via app-stores (Apple iTunes og Google Play), som tilhører tredjepart. Det vil være denne tredjepart, der er dataansvarlig for den databehandling, som sker i forbindelse med brugen af den pågældende app-store. Hvis du har spørgsmål til databehandlingen i forbindelse med brugen af app-store, bedes du henvende dig til udbyderen af den pågældende app-store.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi skal behandle de nedenstående oplysninger, for at du kan anvende appen. Derudover bruger vi oplysninger til at udføre statistik med det formål at forbedre appens funktionalitet.

Du kan læse mere om de behandlingsformål nedenfor under de særlige funktioner.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Den legitime interesse består i at kunne levere og understøtte samt vedligeholde og udvikle den mest optimale applikationsservice til dig.

Særlige funktioner i appen har andre formål og retsgrundlag, og du kan læse mere om disse nedenfor.

Kategorier af personoplysninger

Når du bruger appen, indsamler vi personoplysninger om dig, hvilket indebærer:

 • enhedens IP-adresse

Andre oplysninger der behandles:

 • Stat, land
 • Navn på den fil, der downloades
 • Dato og klokkeslæt for download
 • Overført datamængde
 • Meddelelse om, hvorvidt download lykkedes
 • Meddelelse om, hvorfor download evt. mislykkedes
 • Type styresystem

Vi anonymiserer IP-adressen, så du ikke kan identificeres.

Særligt om indkøbsliste-funktionen

Med indkøbslisten kan du altid se på din mobile enhed, hvad du skal huske at købe. Du kan dele listen med andre, f.eks. familie og venner og også invitere andre til at være med til at redigere den. Din liste ligger lokalt på din enhed, indtil du vælger at dele den med andre. ALDI Danmark har ikke adgang til de oplysninger, du har liggende lokalt.

Ved brug af indkøbsliste-funktionen har vi brug for at behandle din IP-adresse og et ID til brug for at identificere din indkøbsliste.

Formålet med behandlingen er at kunne identificere dig og din indkøbsliste, så vi kan holde din indkøbsliste opdateret og gøre det muligt for dig at dele din indkøbsliste med andre via appen.

Særligt om butikssøgning

Med butikssøgefunktionen kan du finde butikker i nærheden af din bopæl eller en bestemt lokalitet.

Ved brug af butikssøgningsfunktionen behandler vi din IP-adresse og de oplysninger, som du indtaster om postnummer, by og/eller gadenavn, eller din GPS-position, hvis du har givet tilladelse til at gøre brug af denne.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er så vi kan lokalisere butikker i nærheden af dig. Behandlingen sker på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

Særligt om Adobe Analytics

I appen anvendes analyseværktøjet Adobe Analytics. Adobe Analytics er direkte integreret i appen og gør det muligt at analysere brugeradfærden i appen. Ud fra disse oplysninger kan der opstilles anonymiserede brugerprofiler. Profilerne kan ikke knyttes til bestemte personer, da IP-adressen er anonymiseret.

Adobe Analytics behandler din enheds IP-adresse, samt oplysninger om:

 • Land, by
 • Typeenhed
 • Styresystem
 • Skærmopløsning
 • Farvedybde
 • App-version
 • Dato og klokkeslæt
 • Indhold og funktioner, der er hentet
 • Tidsforbrug i appen

Ip-adressen og de øvrige oplysninger behandles med det formål at analysere brugeradfærden i vores app. Behandlingen foretages på grundlag af dit samtykke. Vi henviser til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse

Vi benytter vi Adobe Analytics, som vores databehandler, der gør brug af godkendte underdatabehandlere, som der er indgået databehandleraftale med, for at sikre beskyttelse af dine oplysninger samt overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

De oplysninger, der genereres i appen, overføres som udgangspunkt til en server tilhørende Adobe i USA og gemmes der. Da vi har aktiveret IP-anonymisering i denne app, sikres det med de indstillinger, vi har foretaget, at IP-adressen anonymiseres, før der finder geolokalisering sted. Med henblik herpå erstattes den sidste byte i IP-adressen med nuller. Før de genererede oplysninger gemmes, erstattes IP-adressen af enkelte generiske IP-adresser. Adobe bruger disse oplysninger til at analysere din brug af appen for os, herunder ved at generere anonyme rapporter om app-aktiviteterne og til at levere os andre ydelser i forbindelse med brugen af appen.

Hvis du har givet tilladelse til at brug af din GPS-position, videregives denne til vores databehandler YellowMap-AG (Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe, Tyskland), der understøtter kortfunktionen i vores app, så du kan søge og finde vores butikker.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

I det omfang dine persondata overføres og behandles i usikre tredjelande, vil databehandleren anvende standardkontraktbestemmelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 7, og artikel 46, stk. 2, for at sikre et tilstrækkeligt overførselsgrundlag og på den måde garantere en tilsvarende og tilstrækkelig behandlingssikkerhed, som tilfældet er indenfor EU/EØS.  

Du kan læse mere om Adobes overførsel til tredjelande her.

Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles så længe du bruger appen, og slettes samtidig med, at du sletter appen.                  

En indkøbsliste, der er delt via invitationsfunktionen, kan slettes ved at slette varerne på listen, og desuden slettes listen automatisk seks måneder efter at være blevet brugt sidste gang. Når du sletter de varer, der står på en indkøbsliste, der er delt via invitationsfunktionen, overskrives den, eller listen slettes automatisk seks måneder efter at være blevet brugt sidste gang.

Din IP-adresse slettes, når kommunikationen med vores server er afsluttet.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du rettigheder, som du kan gøre gældende over for os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15-22.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at modtage en kopi heraf.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Du har i visse situationer ret til:
  • at få dine oplysninger slettet
  • at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • dataportabilitet
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
  • ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Klage

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte

ALDI Danmark ApS, Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund, CVR: 89 79 72 17, ved at sende en e-mail til persondata@aldi.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, og over vores behandling af dine personoplysninger.

For nærmere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside:

Datatilsynets hjemmeside vedrørende klageadgang: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynets generelle hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/.

Generelt om oplysningspligten

Som dataansvarlig er vi forpligtede til at give dig oplysningerne på denne side, når vi indsamler dine oplysninger direkte fra dig. Dette inkluderer oplysninger om:

 • hvem vi er som dataansvarlige, herunder vores kontaktinfo
 • formålene og retsgrundlaget for behandlingen,
 • de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f),
 • eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne,
 • visse oplysninger om evt. overførsler af persondata til tredjelande, herunder oplysninger om overførselssikkerhed og overførselsgrundlag,
 • tidsrummet for opbevaring og behandling,
 • dine rettigheder iht. GDPR’s artikel 15-22, herunder retten til at klage, og
 • evt. viderebehandling til andre formål, end de angivne.

Vi henviser i øvrigt til GDPR’s artikel 13. Hvis vi modtager dine oplysninger fra en anden dataansvarlig, har du ret til at få de samme oplysninger, samt oplysning om, hvilke kategorier persondata, vi har modtaget, og hvor personoplysningerne stammer fra. Vi henviser til GDPR’s artikel 14.

Påmindelse af
Fejl! Beklager, der er sket en fejl. Prøv igen senere.

Skal vi sende dig en besked, når varen er i butikkerne?

Datovælger

Påmindelsesdag
To dage før
En dag før
Samme dag
Tidspunkt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Bemærk
 • For at kunne benytte vores gratis påmindelsesservice, skal du autentificere dig selv. Indsat venligst din e-mailadresse eller telefonnummer og klik på "Aktiver påmindelse". Afhængig af hvilken enhed du har valgt, vil du derefter modtage en besked med et bekræftelseslink i din indbakke eller telefon. Klik venligst på linket for endeligt at aktivere påmindelsen. Derefter er der ikke brug for mere autentificering.
 • Udfyld venligst alle felter markeret med *.
 • For at kunne benytte denne formular skal cookies være aktiveret i din browser.
 • Påmindelsen kan kun aktiveres, hvis du har valgt en dato ude i fremtiden og klikket på bekræftelseslinket i din e-mail eller sms.
 • Din e-mailadresse og/eller telefonnummer vil blive gemt for at kunne sende dig en påmindelse, om den valgte vare samt for at kunne benytte denne service i fremtiden. Du kan enhver tid afmelde dig vores påmindelsesservice via denne side: "Påmindelsesservice Afmeld"
 • Bemærk venligst, at det kun er tilladt at benytte servicen, hvis du selv er indehaver af e-mailadressen eller telefonnummeret.

Beklager, tilbuddet er ikke længere gældende

Dette tilbud er udløbet

Påmindelse aktiv

Bekræftelse af påmindelse

Du vil modtage en påmindelse d. ${date} kl. ${time}.

Bekræft din e-mailadresse

Bekræft dit telefonnummer

Bekræft din e-mailadresse og dit telefonnummer

Vi sender dig en e-mail, så du kan bekræfte din e-mailadresse. Klik venligst på linket i mailen. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

Vi sender dig en sms, så du kan bekræfte dit telefonnummer. Klik venligst på linket i beskeden.

Vi sender dig en e-mail og sms, så du kan bekræfte din e-mailadresse og dit telefonnummer. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch