Når du henvender dig til vores kundeservice, vil vi i den forbindelse behandle dine personoplysninger, henholdsvis navn, e-mail, telefonnummer, evt. adresse og hvad du ellers selv oplyser om dig selv.

Henvendelse til kundeservice kan foregå via:

 • email
 • kontaktformular (via aldi.dk)
 • sociale medier

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbare fysisk person, det vil sige informationer, der direkte eller indirekte kan benyttes til at identificere dig.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte:

 • ALDI Danmark ApS
 • CVR-nr.: 89 79 72 17
 • Adresse: Herstedøstervej 27-29C, 2620 Albertslund
 • Telefon: +45 88 80 35 00
 • E-mail: persondata@aldi.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

ALDI Danmark behandler dine personoplysninger:

 • for at kunne behandle og besvare din henvendelse til os
 • for at kunne identificere dig, så vi sikre os, at vi besvarer den rigtige henvendelse til den korrekte person
 • for at kunne kontakte dig, hvis vi har brug for at undersøge eller opklare forhold omkring din henvendelse
 • for at kunne foretage kundetilfredshedsundersøgelse, for at forbedre vores service af vores kunder
  • Deltagelse i kundetilfredshedsundersøgelsen er frivillig.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

ALDI Danmark behandler dine personoplysninger på baggrund af: Legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

 • ALDI har en legitim interesse i at kunne opfylde ovenstående formål.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger; Identifikationsoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Evt. adresse (valgfrit)
 • Hvis du skriver personoplysninger i fritekstfeltet

Ved kundetilfredsundersøgelser:

Din IP-adresse vil blive pseudonymiseret af vores databehandler og der vil ikke kunne udledes personoplysninger om dig eller dine svar i undersøgelsen.

Modtagere af personoplysninger

ALDI Danmark deler dine personoplysninger med vores databehandler:

 • Salesforce

Vi bruger en databehandler, der drifter og understøtter vores sagsbehandlingssystem, som vi benytter til at håndtere vores kundehenvendelser.

 • Falcon

Vi bruger en databehandler, der drifter og understøtter vores sagsbehandlingssystem, som vi benytter til at håndtere vores kundehenvendelser som vi får ind via vores profiler på sociale medier.

 • SKOPOS CONNECT GmbH

Vi benytter en databehandler, i form af et markedsundersøgelsesfirma, til at varetage vores kundetilfredshedsundersøgelser. Denne databehandler vil kun behandle din IP-adresse, som vil blive pseudonymiseret, i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen.

For at sikre beskyttelse af dine oplysninger, har vi indgået databehandleraftale med databehandleren således, at ALDI sikrer sig overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke, medmindre din henvendelse vedrører en af vores samarbejdspartnere eller databehandlere, hvor det vil være nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger, for at vi kan undersøge og håndtere din henvendelse.

Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

ALDI overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Tidsrum for opbevaring

ALDI Danmark opbevarer dine personoplysninger så længe vi behandler din henvendelse. Dine personoplysninger vil automatisk blive slettet efter 12 måneder.

Henvendelser til os via sociale medier (Facebook, Instagram, Youtube) vil blive slettet efter 3 måneder.

Ved kundetilfredsundersøgelser, vil din IP-adresse blive pseudonymiseret og gemt i 7 dage for at sikre, at der ikke kan ske deltagelse flere gange inden for lagringsperioden.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du rettigheder, som du kan gøre gældende over for ALDI, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15-22.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at modtage en kopi heraf.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Du har i visse situationer ret til:
  • at få dine oplysninger slettet
  • at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • dataportabilitet
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
  • ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Klage

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte

ALDI Danmark ApS, Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund, CVR: 89 79 72 17, ved at sende en e-mail til persondata@aldi.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, og over vores behandling af dine personoplysninger.

For nærmere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside:

Datatilsynets hjemmeside vedrørende klageadgang: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynets generelle hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/.

Påmindelse af

Fejl! Beklager, der er sket en fejl. Prøv igen senere.

Skal vi sende dig en besked, når varen er i butikkerne? *

Datovælger *

Påmindelsesdag
To dage før
En dag før
Samme dag
Tidspunkt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Bemærk
 • For at kunne benytte vores gratis påmindelsesservice, skal du autentificere dig selv. Indsat venligst din e-mailadresse eller telefonnummer og klik på "Aktiver påmindelse". Afhængig af hvilken enhed du har valgt, vil du derefter modtage en besked med et bekræftelseslink i din indbakke eller telefon. Klik venligst på linket for endeligt at aktivere påmindelsen. Derefter er der ikke brug for mere autentificering.
 • Udfyld venligst alle felter markeret med *.
 • For at kunne benytte denne formular skal cookies være aktiveret i din browser.
 • Påmindelsen kan kun aktiveres, hvis du har valgt en dato ude i fremtiden og klikket på bekræftelseslinket i din e-mail eller sms.
 • Din e-mailadresse og/eller telefonnummer vil blive gemt for at kunne sende dig en påmindelse, om den valgte vare samt for at kunne benytte denne service i fremtiden. Du kan enhver tid afmelde dig vores påmindelsesservice via denne side: "Påmindelsesservice Afmeld"
 • Bemærk venligst, at det kun er tilladt at benytte servicen, hvis du selv er indehaver af e-mailadressen eller telefonnummeret.
div>

Beklager, tilbuddet er ikke længere gældende

Dette tilbud er udløbet

Påmindelse aktiv

Bekræftelse af påmindelse

Du vil modtage en påmindelse d. ${date} kl. ${time}.

Bekræft din e-mailadresse

Bekræft dit telefonnummer

Bekræft din e-mailadresse og dit telefonnummer

Vi sender dig en e-mail, så du kan bekræfte din e-mailadresse. Klik venligst på linket i mailen. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

Vi sender dig en sms, så du kan bekræfte dit telefonnummer. Klik venligst på linket i beskeden.

Vi sender dig en e-mail og sms, så du kan bekræfte din e-mailadresse og dit telefonnummer. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.