Kundeservice

Information om behandling af personoplysninger, ved henvendelse til ALDI's kundeservice.

Når du henvender dig til vores kundeservice, vil vi behandle dine personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, telefonnummer, evt. adresse, samt hvad du ellers selv oplyser om dig selv.

Henvendelse til kundeservice kan foregå via:

 • email
 • kontaktformular (via aldi.dk)
 • sociale medier
 • Telefon

Personoplysninger er oplysninger, som direkte eller indirekte kan benyttes til at identificere dig.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

ALDI Danmark er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte:

 • ALDI Danmark ApS
 • CVR-nr.: 89 79 72 17
 • Adresse: Herstedøstervej 27-29C, 2620 Albertslund
 • Telefon: +45 88 80 35 00
 • E-mail: persondata@aldi.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

ALDI Danmark behandler dine personoplysninger:

 • for at kunne behandle og besvare din henvendelse til os
 • for at kunne identificere dig, så vi sikrer os, at vi besvarer den rigtige henvendelse til den korrekte person
 • for at kunne kontakte dig, hvis vi har brug for at undersøge eller opklare forhold omkring din henvendelse
 • for at kunne foretage kundetilfredshedsundersøgelse, for at forbedre vores service af vores kunder
 • Deltagelse i kundetilfredshedsundersøgelsen er frivillig.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

ALDI Danmark behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. ALDI har en legitim interesse i at kunne opfylde ovenstående formål.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger om dig, herunder:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-mail
 • evt. adresse (valgfrit)
 • øvrige personoplysninger, som du harangivet i fritekstfeltet

Ved kundetilfredsundersøgelser behandler vi desuden din IP-adresse, som bliver pseudonymiseret af vores databehandler, og ALDI Danmark udleder ingen personoplysninger om dig eller dine svar i undersøgelsen.

Modtagere af personoplysninger

ALDI Danmark deler dine personoplysninger med vores databehandlere:

 • Salesforce

Vi bruger en databehandler, der drifter og understøtter vores sagsbehandlingssystem, som vi benytter til at håndtere vores kundehenvendelser.

 • Falcon

Vi bruger Falcon til at understøtte vores SoMe-sagsbehandlingssystem, hvor de samler og sorterer relevante henvendelser og aktiviteter, så det er nemmere for os ar være opdateret på vores forskellige SoMe-fansider.

 • SKOPOS CONNECT GmbH

Vi benytter en databehandler, i form af et markedsundersøgelsesfirma, til at varetage vores kundetilfredshedsundersøgelser. Denne databehandler vil kun behandle din IP-adresse, som vil blive pseudonymiseret, i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen.

For at sikre beskyttelse af dine oplysninger, har vi indgået databehandleraftale med databehandleren således, at ALDI sikrer sig overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke, medmindre din henvendelse vedrører en af vores samarbejdspartnere eller databehandlere, hvor det vil være nødvendigt, at vi videregiver dine personoplysninger, for at vi kan undersøge og håndtere din henvendelse.

Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

I det omfang dine persondata overføres og behandles i usikre tredjelande, vil databehandleren anvende standardkontraktbestemmelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 7, og artikel 46, stk. 2, for at sikre et tilstrækkeligt overførselsgrundlag og på den måde garantere en tilsvarende og tilstrækkelig behandlingssikkerhed, som tilfældet er indenfor EU/EØS.  

Du kan læse mere om Salesforce overførsel til tredjelande her og her.

Tidsrum for opbevaring

ALDI Danmark opbevarer dine personoplysninger så længe vi behandler din henvendelse. Dine personoplysninger vil automatisk blive slettet efter 12 måneder.

Henvendelser til os via sociale medier (Facebook, Instagram, Youtube) vil blive slettet efter 3 måneder.

Ved kundetilfredsundersøgelser, vil din IP-adresse blive pseudonymiseret og gemt i 7 dage for at sikre, at der ikke kan ske deltagelse flere gange inden for lagringsperioden.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det. For afmelding af nyhedsbrev er der et direkte afmeldingslink nederst i hvert nyhedsbrev du modtager fra ALDI.

Et samtykke skal være afgivet frivilligt og være udtryk for din specifikke, informerede og utvetydige viljestilkendegivelse, hvorved den du ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at dine personoplysninger gøres til genstand for vores behandling. Vi henviser til GDPR’s artikel 4, nr. 11, samt artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du rettigheder, som du kan gøre gældende over for ALDI, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15-22.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at modtage en kopi heraf.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Du har i visse situationer ret til:
  • at få dine oplysninger slettet
  • at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • dataportabilitet
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
  • ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Klage

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte

ALDI Danmark ApS, Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund, CVR: 89 79 72 17, ved at sende en e-mail til persondata@aldi.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, og over vores behandling af dine personoplysninger.

For nærmere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside:

Datatilsynets hjemmeside vedrørende klageadgang: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynets generelle hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/.

Generelt om oplysningspligten

Som dataansvarlig er vi forpligtede til at give dig oplysningerne på denne side, når vi indsamler dine oplysninger direkte fra dig. Dette inkluderer oplysninger om

 • hvem vi er som dataansvarlige, herunder vores kontaktinfo,
 • formålene og retsgrundlaget for behandlingen,
 • de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f),
 • eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne,
 • visse oplysninger om evt. overførsler af persondata til tredjelande, herunder oplysninger om overførselssikkerhed og overførselsgrundlag,
 • tidsrummet for opbevaring og behandling,
 • dine rettigheder iht. GDPR’s artikel 15-22, herunder retten til at klage, og
 • evt. viderebehandling til andre formål, end de angivne.

Vi henviser i øvrigt til GDPR’s artikel 13. Hvis vi modtager dine oplysninger fra en anden dataansvarlig, har du ret til at få de samme oplysninger, samt oplysning om, hvilke kategorier persondata, vi har modtaget, og hvor personoplysningerne stammer fra. Vi henviser til GDPR’s artikel 14.

Påmindelse af
Fejl! Beklager, der er sket en fejl. Prøv igen senere.

Skal vi sende dig en besked, når varen er i butikkerne?

Datovælger

Påmindelsesdag
To dage før
En dag før
Samme dag
Tidspunkt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Bemærk
 • For at kunne benytte vores gratis påmindelsesservice, skal du autentificere dig selv. Indsat venligst din e-mailadresse eller telefonnummer og klik på "Aktiver påmindelse". Afhængig af hvilken enhed du har valgt, vil du derefter modtage en besked med et bekræftelseslink i din indbakke eller telefon. Klik venligst på linket for endeligt at aktivere påmindelsen. Derefter er der ikke brug for mere autentificering.
 • Udfyld venligst alle felter markeret med *.
 • For at kunne benytte denne formular skal cookies være aktiveret i din browser.
 • Påmindelsen kan kun aktiveres, hvis du har valgt en dato ude i fremtiden og klikket på bekræftelseslinket i din e-mail eller sms.
 • Din e-mailadresse og/eller telefonnummer vil blive gemt for at kunne sende dig en påmindelse, om den valgte vare samt for at kunne benytte denne service i fremtiden. Du kan enhver tid afmelde dig vores påmindelsesservice via denne side: "Påmindelsesservice Afmeld"
 • Bemærk venligst, at det kun er tilladt at benytte servicen, hvis du selv er indehaver af e-mailadressen eller telefonnummeret.

Beklager, tilbuddet er ikke længere gældende

Dette tilbud er udløbet

Påmindelse aktiv

Bekræftelse af påmindelse

Du vil modtage en påmindelse d. ${date} kl. ${time}.

Bekræft din e-mailadresse

Bekræft dit telefonnummer

Bekræft din e-mailadresse og dit telefonnummer

Vi sender dig en e-mail, så du kan bekræfte din e-mailadresse. Klik venligst på linket i mailen. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

Vi sender dig en sms, så du kan bekræfte dit telefonnummer. Klik venligst på linket i beskeden.

Vi sender dig en e-mail og sms, så du kan bekræfte din e-mailadresse og dit telefonnummer. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch