Rekruttering

Information om behandling af personoplysninger, når du søger job hos ALDI Danmark.

Når du søger en stilling i ALDI Danmark, afgiver du en række personoplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Personoplysninger er oplysninger, som direkte eller indirekte kan benyttes til at identificere dig.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

ALDI Danmark er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte:

 • ALDI Danmark ApS
 • CVR-nr.: 89 79 72 17
 • Adresse: Herstedøstervej 27-29C, 2620 Albertslund
 • Telefon: +45 88 80 35 00
 • E-mail: persondata@aldi.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at besætte den opslåede stilling, som du har ansøgt.

Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger i forhold til andre aktuelle og relevante stillinger, vil vi gemme dine oplysninger med det formål at besætte andre eller fremtidige stillinger.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

I det indledende rekrutteringsforløb behandler ALDI Danmark som udgangspunkt dine personoplysninger på baggrund af vores legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. ALDI har en legitim interesse i at kunne opfylde ovenstående formål.

Når du sender oplysninger til os på eget initiativ, som du ønsker skal indgå i rekrutteringsprocessen, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, sammenholdt med databeskyttelseslovens § 12, stk. 3.

I den efterfølgende rekrutteringsproces, hvis du bliver udvalgt som kandidat til en stilling, vil behandlingsgrundlaget være opfyldelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger; Identifikationsoplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • E-mail
 • Arbejdsgiver
 • Stillingsbetegnelse
 • Alder
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • Hvad der ellers frivilligt oplyses i den modtagne ansøgning og CV

Modtagere af personoplysninger

ALDI benytter databehandlere, der håndterer vores it-systemer og som ALDI har indgået databehandleraftale med for at sikre overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

ALDI overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Tidsrum for opbevaring

Vi beholder din ansøgning og CV i seks måneder, hvis du afgiver dit samtykke til det. Herefter slettes det automatisk.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du rettigheder, som du kan gøre gældende over for ALDI, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15-22.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at modtage en kopi heraf.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Du har i visse situationer ret til:
  • at få dine oplysninger slettet
  • at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • dataportabilitet
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
  • ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det. Når du har afgivet dit samtykke, modtager du et link til at trække samtykket tilbage i din kvitteringsmail. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Et samtykke skal være afgivet frivilligt og være udtryk for din specifikke, informerede og utvetydige viljestilkendegivelse, hvorved den du ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at dine personoplysninger gøres til genstand for vores behandling. Vi henviser til GDPR’s artikel 4, nr. 11, samt artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7.

Klage

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte

ALDI Danmark ApS, Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund, CVR: 89 79 72 17, ved at sende en e-mail til persondata@aldi.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, og over vores behandling af dine personoplysninger.

For nærmere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside:

Datatilsynets hjemmeside vedrørende klageadgang: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynets generelle hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/.

Generelt om oplysningspligten

Som dataansvarlig er vi forpligtede til at give dig oplysningerne på denne side, når vi indsamler dine oplysninger direkte fra dig. Dette inkluderer oplysninger om

 • hvem vi er som dataansvarlige, herunder vores kontaktinfo,
 • formålene og retsgrundlaget for behandlingen,
 • de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f),
 • eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne,
 • visse oplysninger om evt. overførsler af persondata til tredjelande, herunder oplysninger om overførselssikkerhed og overførselsgrundlag,
 • tidsrummet for opbevaring og behandling,
 • dine rettigheder iht. GDPR’s artikel 15-22, herunder retten til at klage, og
 • evt. viderebehandling til andre formål, end de angivne.

Vi henviser i øvrigt til GDPR’s artikel 13. Hvis vi modtager dine oplysninger fra en anden dataansvarlig, har du ret til at få de samme oplysninger, samt oplysning om, hvilke kategorier persondata, vi har modtaget, og hvor personoplysningerne stammer fra. Vi henviser til GDPR’s artikel 14.

Påmindelse af
Fejl! Beklager, der er sket en fejl. Prøv igen senere.

Skal vi sende dig en besked, når varen er i butikkerne?

Datovælger

Påmindelsesdag
To dage før
En dag før
Samme dag
Tidspunkt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Bemærk
 • For at kunne benytte vores gratis påmindelsesservice, skal du autentificere dig selv. Indsat venligst din e-mailadresse eller telefonnummer og klik på "Aktiver påmindelse". Afhængig af hvilken enhed du har valgt, vil du derefter modtage en besked med et bekræftelseslink i din indbakke eller telefon. Klik venligst på linket for endeligt at aktivere påmindelsen. Derefter er der ikke brug for mere autentificering.
 • Udfyld venligst alle felter markeret med *.
 • For at kunne benytte denne formular skal cookies være aktiveret i din browser.
 • Påmindelsen kan kun aktiveres, hvis du har valgt en dato ude i fremtiden og klikket på bekræftelseslinket i din e-mail eller sms.
 • Din e-mailadresse og/eller telefonnummer vil blive gemt for at kunne sende dig en påmindelse, om den valgte vare samt for at kunne benytte denne service i fremtiden. Du kan enhver tid afmelde dig vores påmindelsesservice via denne side: "Påmindelsesservice Afmeld"
 • Bemærk venligst, at det kun er tilladt at benytte servicen, hvis du selv er indehaver af e-mailadressen eller telefonnummeret.

Beklager, tilbuddet er ikke længere gældende

Dette tilbud er udløbet

Påmindelse aktiv

Bekræftelse af påmindelse

Du vil modtage en påmindelse d. ${date} kl. ${time}.

Bekræft din e-mailadresse

Bekræft dit telefonnummer

Bekræft din e-mailadresse og dit telefonnummer

Vi sender dig en e-mail, så du kan bekræfte din e-mailadresse. Klik venligst på linket i mailen. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

Vi sender dig en sms, så du kan bekræfte dit telefonnummer. Klik venligst på linket i beskeden.

Vi sender dig en e-mail og sms, så du kan bekræfte din e-mailadresse og dit telefonnummer. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch