Skader og forsikring

Når du anmelder en skade, vil vi behandle dine personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, telefonnummer, adresse, samt hvad du ellers selv oplyser om din skade og om dig selv, så vi og vores forsikringsselskab kan behandle din anmeldelse.

 

Personoplysninger er oplysninger, som direkte eller indirekte kan benyttes til at identificere dig.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

ALDI Danmark er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte:

 • ALDI Danmark ApS
 • CVR-nr.: 89 79 72 17
 • Adresse: Herstedøstervej 27-29C, 2620 Albertslund
 • Telefon: +45 88 80 35 00
 •  E-mail: persondata@aldi.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

ALDI Danmark behandler dine personoplysninger:

 • for at kunne behandle og besvare din skadeanmeldelse
 • for at kunne identificere dig, så vi sikrer os, at vi besvarer den rigtige henvendelse til den korrekte person
 • for at kunne kontakte dig, hvis vi har brug for at undersøge eller opklare forhold omkring din anmeldelse

Bemærk at vi videregiver din anmeldelse, herunder de persondata, som du har opgivet, til vores forsikringsselskab, HDI Danmark. Læs mere herom nedenfor. 

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

ALDI Danmark behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at kunne behandle skades- og forsikringssager korrekt. Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger). Fsva. behandling af evt. særlige kategorier af personoplysninger henviser vi artikel 9, stk. 2, litra f.

Vi kan efter omstændigheder også behandle dine personoplysninger som led i opfyldelse af en kontrakt med dig, fx hvis du oplever en skade ved et produkt, som du har købt. I disse tilfælde vil retsgrundlaget være artikel 6, stk. 1, litra c.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler først og fremmest almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger om dig, herunder:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-mail
 • adresse

 

Hvis du oplyser os om en personskade, vil vi også behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig, hvilket typisk vil være i form af helbredsoplysninger.

Vi henviser databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1.

Modtagere af personoplysninger

ALDI Danmark deler dine personoplysninger med vores forsikringsselskab, HDI Danmark. Når vi modtager din anmeldelse, foretager vi en indledende vurdering af sagen. Hvis vi vurderer, at der er tale om en forsikringssag, videregiver vi anmeldelsen og evt. tilhørende dokumenter og oplysninger til HDI Danmark, som herefter behandler sagen.

Du kan læse mere om HDI Danmarks behandling af dine personoplysninger på www.hdi.global/en-dk/legal/privacy/

Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

ALDI Danmark videregiver ikke dine personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Tidsrum for opbevaring

ALDI Danmark opbevarer dine personoplysninger så længe vi behandler din sag. Dine personoplysninger slettes automatisk 24 måneder efter, at en skadessag eller forsikringssag er afsluttet.

Tilbagetrækning af samtykke

I det omfang du har afgivet dit samtykke, skal du oplyses om, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det.

Et samtykke skal være afgivet frivilligt og være udtryk for din specifikke, informerede og utvetydige viljestilkendegivelse, hvorved den du ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at dine personoplysninger gøres til genstand for vores behandling. Vi henviser til GDPR’s artikel 4, nr. 11, samt artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du rettigheder, som du kan gøre gældende over for ALDI, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15-22.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at modtage en kopi heraf.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Du har i visse situationer ret til:
 • at få dine oplysninger slettet
 • at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
 • dataportabilitet
 • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 • ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Klage

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte

ALDI Danmark ApS, Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund, CVR: 89 79 72 17, ved at sende en e-mail til persondata@aldi.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, og over vores behandling af dine personoplysninger.

For nærmere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside:

Datatilsynets hjemmeside vedrørende klageadgang: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynets generelle hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/.

Generelt om oplysningspligten

Som dataansvarlig er vi forpligtede til at give dig oplysningerne på denne side, når vi indsamler dine oplysninger direkte fra dig. Dette inkluderer oplysninger om

 • hvem vi er som dataansvarlige, herunder vores kontaktinfo,
 • formålene og retsgrundlaget for behandlingen,
 • de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f),
 • eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne,
 • visse oplysninger om evt. overførsler af persondata til tredjelande, herunder oplysninger om overførselssikkerhed og overførselsgrundlag,
 • tidsrummet for opbevaring og behandling,
 • dine rettigheder iht. GDPR’s artikel 15-22, herunder retten til at klage, og
 • evt. viderebehandling til andre formål, end de angivne.

Vi henviser i øvrigt til GDPR’s artikel 13. Hvis vi modtager dine oplysninger fra en anden dataansvarlig, har du ret til at få de samme oplysninger, samt oplysning om, hvilke kategorier persondata, vi har modtaget, og hvor personoplysningerne stammer fra. Vi henviser til GDPR’s artikel 14.

 

Påmindelse af
Fejl! Beklager, der er sket en fejl. Prøv igen senere.

Skal vi sende dig en besked, når varen er i butikkerne?

Datovælger

Påmindelsesdag
To dage før
En dag før
Samme dag
Tidspunkt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Bemærk
 • For at kunne benytte vores gratis påmindelsesservice, skal du autentificere dig selv. Indsat venligst din e-mailadresse eller telefonnummer og klik på "Aktiver påmindelse". Afhængig af hvilken enhed du har valgt, vil du derefter modtage en besked med et bekræftelseslink i din indbakke eller telefon. Klik venligst på linket for endeligt at aktivere påmindelsen. Derefter er der ikke brug for mere autentificering.
 • Udfyld venligst alle felter markeret med *.
 • For at kunne benytte denne formular skal cookies være aktiveret i din browser.
 • Påmindelsen kan kun aktiveres, hvis du har valgt en dato ude i fremtiden og klikket på bekræftelseslinket i din e-mail eller sms.
 • Din e-mailadresse og/eller telefonnummer vil blive gemt for at kunne sende dig en påmindelse, om den valgte vare samt for at kunne benytte denne service i fremtiden. Du kan enhver tid afmelde dig vores påmindelsesservice via denne side: "Påmindelsesservice Afmeld"
 • Bemærk venligst, at det kun er tilladt at benytte servicen, hvis du selv er indehaver af e-mailadressen eller telefonnummeret.

Beklager, tilbuddet er ikke længere gældende

Dette tilbud er udløbet

Påmindelse aktiv

Bekræftelse af påmindelse

Du vil modtage en påmindelse d. ${date} kl. ${time}.

Bekræft din e-mailadresse

Bekræft dit telefonnummer

Bekræft din e-mailadresse og dit telefonnummer

Vi sender dig en e-mail, så du kan bekræfte din e-mailadresse. Klik venligst på linket i mailen. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

Vi sender dig en sms, så du kan bekræfte dit telefonnummer. Klik venligst på linket i beskeden.

Vi sender dig en e-mail og sms, så du kan bekræfte din e-mailadresse og dit telefonnummer. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch