Sociale Medier

Information om behandling af personoplysninger, når du interagerer med ALDI på sociale medier.

ALDI Danmark er aktiv på sociale medier, hvor vi kommunikerer og interagerer med vores kunder og andre interesserede. De sociale medier er en god måde til at fortælle om aktuelle tilbud, åbningstider og andet, der kan være rart at vide som kunde i ALDI.

Når du interagerer på vores sider på sociale medier (i det følgende benævnt "fansider"), behandler vi dine personoplysninger, og vi skal derfor oplyse dig om en række forhold, herunder hvilke data vi indsamler og behandler, samt hvornår og med hvilket formål disse data behandles.

Først og fremmest er ALDI Danmark dataansvarlig[1] for vores fansider.

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte:

 • ALDI Danmark ApS
 • CVR-nr.: 89 79 72 17
 • Adresse: Herstedøstervej 27-29C, 2620 Albertslund
 • Telefon: +45 88 80 35 00
 • E-mail: persondata@aldi.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Når du besøger vores fansider på f.eks. Facebook eller Instagram, indsamler og behandler vi dine personlige oplysninger – også selvom du ikke har en profil. Det samme gør den pågældende SoMe-udbyder. Bemærk, at hvis du er logget ind på din personlige profil, giver du den pågældende platform mulighed for at tilknytte din onlineadfærd direkte med din personlige profil. Du kan læse mere om, hvordan forskellige sociale medier behandler dine personlige oplysninger i de sociale mediers privatlivspolitikker. Nedenfor henviser vi direkte til de relevante sider.  

Bemærk at nogle sociale medier er lokaliseret udenfor EU/EØS. Når du besøger vores fansider, kan det derfor ske, at dine personoplysninger overføres til lande, som ikke nødvendigvis kan levere tilsvarende eller bedre databeskyttelse end i lande indenfor EU/EØS.

Du kan læse mere om overførsler til tredjelande under pkt. 1.2.3.

Du skal derfor være særligt opmærksom på, at når du bruger vores fansider, herunder de forskellige funktioner, som de sociale medier tilbyder, sker det på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af de interaktive funktioner (f.eks. deling, bedømmelse). ALDI Danmark har ingen indflydelse på SoMe-udbydernes indsamling og brug af persondata.

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov regulerer, hvordan man må behandle personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger om personlige eller faktuelle forhold, der kan henføres til din person (f.eks. dit navn, dit telefonnummer eller din e-mailadresse). Oplysninger, der ikke kan knyttes direkte til din faktiske identitet, er ikke medtaget.

Dine personoplysninger behandles enten:

 • på grundlag af dit samtykke (GDPR’s art. 6, stk. 1, litra a), når du har givet dit samtykke til en bestemt behandling. Dette kan for eksempel være, hvis du giver dit samtykke til, en SoMe-udbyder må indsamle og behandle cookiedata om dig (som ikke er strengt nødvendige cookies),
 • for at opfylde en kontrakt med dig (GDPR’s art. 6, stk. 1, litra b), for eksempel hvis du har accepteret en SoMe-udbyders brugerbetingelser i forbindelse med oprettelse af en personlige profil, eller hvis du har downloadet en app,
 • for at opfylde en retlig forpligtelse (jf. GDPR’s art. 6, stk. 1, litra c), eller
 • for at beskytte legitime interesser (GDPR’s art. 6, stk. 1, litra f).

Du kan læse nærmere om de enkelte hjemmelsgrundlag og behandlinger nedenfor eller på SoMe-udbydernes hjemmesider.  

Kategorier af personoplysninger

Du er ikke forpligtet til at give os dine personlige oplysninger, når du besøger vores fansider. Vi behandler kun de personoplysninger, som du selv har offentliggjort (f.eks. navne i brugerprofilen), og som er direkte forbundet med aktiviteter på vores fansider (f.eks. kommentarer, opslag, likes, markeringer) med henblik på at behandle din anmodning. Retsgrundlaget i denne sammenhæng er dit samtykke, når du har afgivet dit samtykke. Vi henviser til GDPR’s art. 6, stk. 1, litra a. Vi behandler desuden dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at levere den bedst mulige kundeservice til vores kunder og besøgende. Vi henviser til GDPR’s art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du giver os personoplysninger i et opslag eller en besked, kan vi behandle dem i overensstemmelse med indholdet i din henvendelse. Retsgrundlaget her er også dit samtykke.

Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

Vi videregiver principielt ikke dine personoplysninger til tredjelande. Tredjelande omfatter i denne sammenhæng ikke lande indenfor ALDI Nord-gruppen, som alle er placeret indenfor EU, hvortil vi kan videregive personoplysninger med henblik på behandling af kundehenvendelser og lign. Læs mere om vores behandling af dine oplysninger til brug for kundeservice her.

På vores SoMe-fansider behandler vi de persondata, som du frivilligt giver os, f.eks. som en del af en klage. Hvis du indsender en klage, kan det være nødvendigt at bruge ekspertisen hos vores leverandører eller kontraktpartnere, der er ansvarlig for det pågældende produkt, og nogle gange vil det derfor være nødvendigt at videresende din henvendelse til vores leverandør eller aftalepartner mhp. korrekt og god behandling af din henvendelse. Denne behandling er som hovedregel baseret på GDPR’s art. 6, stk. 1, litra b), c) eller f), afhængigt af henvendelsens karakter og den evt. vare, som du har købt.

Du skal være opmærksom på, at når du benytter sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube eller LinkedIn, kan dine oplysninger blive overført til lande udenfor EU/EØS til et såkaldt usikkert tredjeland. Et usikkert tredjeland er et land, hvor Europa-Kommissionen ikke har truffet en tilstrækkelighedsafgørelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 45. Der må kun overføres personoplysninger til usikre tredjelande, hvis der er er overførselsgrundlag. Derfor – i det omfang dine persondata behandles via din brug af sociale medier – vil den pågældende SoMe-platform anvende standardkontraktbestemmelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 7, og artikel 46, stk. 2, for at sikre et tilstrækkeligt overførselsgrundlag og på den måde garantere en tilsvarende og tilstrækkelig behandlingssikkerhed, som tilfældet er indenfor EU/EØS.

Du kan se de forskellige SoMe-udbyderes overførselsgrundlag her:

1.1.1    Detaljer om databehandling af SoMe-fansideudbyderen

Hver gang du besøger eller forsøger at få adgang til vores fansider, lagres mindst følgende data om dit besøg i en logfil hos den pågældende platform:

 • Adgangs-, enheds- og (hvis relevant) lokaliseringsdata
 • IP-adresse
 • Navnet på den fil, der er tilgået
 • Dato og klokkeslæt for udtrækningen
 • Mængden af overførte data
 • Meddelelse om, hvorvidt hentningen var vellykket
 • Meddelelse, der forklarer, hvorfor hentningen mislykkedes, hvis det er relevant
 • Operativsystem og browsersoftware på din computer

SoMe-udbyderen kan give os statistisk behandlede data uden personlig reference, som vi bruger til at evaluere brugeradfærd. ALDI Danmark kan ikke identificere de enkelte besøgende på fansiden via disse data. Vi kan kun se antallet af nye abonnenter, antallet af visninger og likes samt overordnede demografiske data (f.eks. det land elle den by, som brugeren befinder sig i).

ALDI Danmark har ingen indflydelse på generering og levering af disse data. Den tilhørende behandling af personoplysninger finder udelukkende sted hos SoMe-udbyderen. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte SoMe-udbyderes behandling af persondata. Der henvises i øvrigt til de enkelte SoMe-udbyderes egne brugerbetingelser og privatlivs-/databeskyttelsespolitikker.

1.1.1.1   Databehandling af Facebook og Instagram

Facebook er dataansvarlig for både Facebook og Instagram. Facebook og ALDI Danmark har et fælles dataansvar for den databehandling, som sker, når du besøger én af ALDI Danmarks fansider. ALDI Danmark bestemmer, hvordan og til hvilke formål vi bruger vores fansider på Facebook. Facebook har følgende kontaktinfo:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Irland

Facebook kan kontaktes via kontaktformularen og via post til adressen ovenfor. Læse mere herom i Facebooks egen privatlivspolitik.

Facebook tilbyder analyseværktøjet "Facebook Insights". Vi bruger dette værktøj til at få en præsentation af statistisk behandlede data uden personlig reference – vi kan altså ikke identificere personer ved hjælp af disse oplysninger.

Værktøjet giver os mulighed for at forstå og tilpasse brugeradfærd og -oplevelse og bruge denne viden til at optimere vores aktivitet på Facebook og Instagram. For yderligere oplysninger om omfanget og behandlingen af dine personoplysninger og behandlingens varighed henvises til Facebooks privatlivspolitik og Instagrams privatlivspolitik samt til brugsbetingelserne.

1.1.1.2   Databehandling af YouTube

ALDI Danmark bruger også Google-tjenesten YouTube, hvor vi blandt andet deler reklamevideoer og information. ALDI Danmark har et fælles dataansvar med Google fsva. disse aktiviteter. Google har følgende kontaktinfo:

Google Ireland Ltd.

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Irland

Du kan indgive klager over beskyttelse af personlige oplysninger her.

Du kan finde flere oplysninger om omfanget og behandlingen af dine personoplysninger og behandlingens varighed i Googles privatlivspolitik, samt i YouTubes brugsbetingelser.

1.1.1.3 Databehandling af LinkedIn

LinkedIn og ALDI Danmark har et fælles dataansvar for den databehandling, som sker, når du besøger ALDI Danmarks fanside eller interagerer opslag fra ALDI Danmark på LinkedIn. LinkedIn har følgende kontaktinfo:

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Wilton Place,

Dublin 2, Irland

Du kan indgive klager over databeskyttelse her.

For yderligere oplysninger om omfanget og behandlingen af dine personoplysninger og behandlingens varighed henvises til LinkedIns privatlivspolitik, samt LinkedIns brugerbetingelser.

Tidsrum for opbevaring

ALDI Danmark opbevarer dine personoplysninger så længe, vi behandler din henvendelse. Dine personoplysninger vil automatisk blive slettet efter 12 måneder.

Henvendelser til os via sociale medier (Facebook, Instagram, Youtube) vil blive slettet efter 3 måneder.

Ved kundetilfredsundersøgelser, vil din IP-adresse blive pseudonymiseret og gemt i 7 dage for at sikre, at der ikke kan ske deltagelse flere gange inden for lagringsperioden.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du rettigheder, som du kan gøre gældende over for os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15-22.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at modtage en kopi heraf.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Du har i visse situationer ret til:
  • at få dine oplysninger slettet
  • at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • dataportabilitet
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
  • ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Klage

Har du spørgsmål til ALDI’s behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte

ALDI Danmark ApS, Herstedøstervej 27-29, bygning C, 2620 Albertslund, CVR: 89 79 72 17, ved at sende en e-mail til persondata@aldi.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, og over vores behandling af dine personoplysninger.

For nærmere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside:

Datatilsynets hjemmeside vedrørende klageadgang: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Datatilsynets generelle hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/.

Generelt om oplysningspligten

Som dataansvarlig er vi forpligtede til at give dig oplysningerne på denne side, når vi indsamler dine oplysninger direkte fra dig. Dette inkluderer oplysninger om

 • hvem vi er som dataansvarlige, herunder vores kontaktinfo,
 • formålene og retsgrundlaget for behandlingen,
 • de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f),
 • eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne,
 • visse oplysninger om evt. overførsler af persondata til tredjelande, herunder oplysninger om overførselssikkerhed og overførselsgrundlag,
 • tidsrummet for opbevaring og behandling,
 • dine rettigheder iht. GDPR’s artikel 15-22, herunder retten til at klage, og
 • evt. viderebehandling til andre formål, end de angivne.

Vi henviser i øvrigt til GDPR’s artikel 13. Hvis vi modtager dine oplysninger fra en anden dataansvarlig, har du ret til at få de samme oplysninger, samt oplysning om, hvilke kategorier persondata, vi har modtaget, og hvor personoplysningerne stammer fra. Vi henviser til GDPR’s artikel 14.

Påmindelse af
Fejl! Beklager, der er sket en fejl. Prøv igen senere.

Skal vi sende dig en besked, når varen er i butikkerne?

Datovælger

Påmindelsesdag
To dage før
En dag før
Samme dag
Tidspunkt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Bemærk
 • For at kunne benytte vores gratis påmindelsesservice, skal du autentificere dig selv. Indsat venligst din e-mailadresse eller telefonnummer og klik på "Aktiver påmindelse". Afhængig af hvilken enhed du har valgt, vil du derefter modtage en besked med et bekræftelseslink i din indbakke eller telefon. Klik venligst på linket for endeligt at aktivere påmindelsen. Derefter er der ikke brug for mere autentificering.
 • Udfyld venligst alle felter markeret med *.
 • For at kunne benytte denne formular skal cookies være aktiveret i din browser.
 • Påmindelsen kan kun aktiveres, hvis du har valgt en dato ude i fremtiden og klikket på bekræftelseslinket i din e-mail eller sms.
 • Din e-mailadresse og/eller telefonnummer vil blive gemt for at kunne sende dig en påmindelse, om den valgte vare samt for at kunne benytte denne service i fremtiden. Du kan enhver tid afmelde dig vores påmindelsesservice via denne side: "Påmindelsesservice Afmeld"
 • Bemærk venligst, at det kun er tilladt at benytte servicen, hvis du selv er indehaver af e-mailadressen eller telefonnummeret.

Beklager, tilbuddet er ikke længere gældende

Dette tilbud er udløbet

Påmindelse aktiv

Bekræftelse af påmindelse

Du vil modtage en påmindelse d. ${date} kl. ${time}.

Bekræft din e-mailadresse

Bekræft dit telefonnummer

Bekræft din e-mailadresse og dit telefonnummer

Vi sender dig en e-mail, så du kan bekræfte din e-mailadresse. Klik venligst på linket i mailen. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

Vi sender dig en sms, så du kan bekræfte dit telefonnummer. Klik venligst på linket i beskeden.

Vi sender dig en e-mail og sms, så du kan bekræfte din e-mailadresse og dit telefonnummer. Hvis bekræftelsessiden ikke vises, bedes du kopiere linket og sætte det ind i din browser.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch