Databeskyttelse

Om behandling af personoplysninger i AN International Services ApS.

Henvendelser vedrørende behandling af personoplysninger kan rettes til: kontakt@andk.dk

Beskyttelsen af personoplysninger tages meget alvorligt, og vi behandler altid dine personoplysninger både sikkert og forsvarligt, og overholder altid vores databeskyttelsesretlige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Kundehenvendelser

Når du henvender dig til AN International Services ApS, behandles dine personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, telefonnummer, evt. adresse, samt øvrige informationer, som du oplyser om dig selv. Henvendelse kan foregå via email: kontakt@andk.dk.

Personoplysninger er oplysninger, som direkte eller indirekte kan benyttes til at identificere dig.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

AN International Services ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte:

 • AN International Services ApS
 • CVR-nr.: 44087448
 • C/O Andersen Partners Advokatpartnerselskab Buen 11, 6000 Kolding
 • E-mail: kontakt@andk.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Sådan behandles dine personoplysninger:

 • for at kunne behandle og besvare din henvendelse til os
 • for at kunne identificere dig, så vi sikrer os, at vi besvarer den rigtige henvendelse til den korrekte person
 • for at kunne kontakte dig, hvis vi har brug for at undersøge eller opklare forhold omkring din henvendelse

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles på baggrund af vores legitime interesse. Vi henviser til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og c. AN International Services ApS har en legitim interesse i at kunne opfylde ovenstående formål.

Kategorier af personoplysninger

Der behandles som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger i form af identifikationsoplysninger om dig, herunder:

 • navn
 • telefonnummer
 • e-mail
 • evt. adresse (valgfrit)
 • øvrige personoplysninger, som du har angivet i fritekstfeltet
 • Ved refundering af vare vil kontooplysninger ligeledes behandles

Tidsrum for opbevaring

AN International Services ApS opbevarer dine personoplysninger så længe vi behandler din henvendelse. Dine personoplysninger vil automatisk blive slettet efter 12 måneder.

Dine rettigheder

Ved behandling af dine personoplysninger, har du rettigheder, som du kan gøre gældende over for AN International Services ApS, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15-22.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og du har ret til at modtage en kopi heraf.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 • Du har i visse situationer ret til:
  • at få dine oplysninger slettet
  • at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • dataportabilitet
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
  • ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Klage

Har du spørgsmål til AN International Services ApS behandling af dine personoplysninger eller ønsker du at klage eller gøre dine rettigheder gældende, kan du kontakte AN International Services ApS, C/O Andersen Partners Advokatpartnerselskab Buen 11, 6000 Kolding, CVR: 44087448, ved at sende en e-mail til kontakt@andk.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, og over vores behandling af dine personoplysninger.

For nærmere information om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside:

Datatilsynets hjemmeside vedrørende klageadgang

Datatilsynets generelle hjemmeside